UNIVERSITAS FIDELISSIMA KFT.

Leendő elsősöknek

 

Leendő elsősöknek

Tájékoztató a Soproni Egyetem  Kollégiumaiba történő felvételi eljárás rendjéről, a 2023/24. tanévre

Tisztelt Első Éves Hallgató!

Az Egyetemi Szenátus döntése értelmében, a 2023/24. tanévben, kollégiumi elhelyezést biztosítunk minden leendő első éves SOE hallgató számára, aki első ízben létesít hallgatói jogviszonyt az Egyetemmel, Soprontól 30 km-es távolságnál messzebb lakik és aki

  • a Kollégiumi Adminisztrációs Rendszerben (kar.ufkft.hu) a megadott határidőig regisztrál (a regisztrációhoz szükséges neptun kódját az egyetem által kiküldött felvételi határozatban találja), és
  • a felvételi kérelmet kitölti, majd
  • a kinyomtatott és aláírt kollégiumi felvételi lapját eljuttatja címünkre ( Soproni Egyetem Kollégiumok, 9400 Sopron, Ady Endre út 5.).

 

Felvételi menete:

A felvételi kérelem a kar.ufkft.hu weboldalon keresztül érhető el. A rendszer használatához a Mozilla Firefox böngészőjét célszerű igénybe venni. Ha véletlenül nem adott meg e-mail címet a Felsőoktatási Jelentkezési Lapon, akkor kérjük, hogy azt küldje el a koli@ufkft.hu levelezési címre, személyi adatainak (név, születési dátum, anyja neve) a feltüntetésével. Miután az elküldött e-mail címet feltöltjük a rendszerbe, regisztrálhat. Ezután a fenti útmutatás szerint kell eljárnia. Amennyiben határidőn belül adja le jelentkezését és első ízben létesít hallgatói jogviszonyt a SOE-mel, szociális helyzetéről igazolásokat nem kell csatolnia a kollégiumi jelentkezéséhez!

Az elküldött borítékra majd kérjük, írja rá: KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM.

FONTOS: csak azokat a kérelmeket fogadjuk el, amelyek a megadott határidőn belül, elektronikusan és postai úton is beérkeznek!
A felvételi rendszerrel, ill. folyamattal kapcsolatos kérdéseket a 99/518-215-ös telefonszámon lehet feltenni hétköznapokon 9-14 óráig.
HATÁRIDŐK:
– A Kollégiumi Adminisztrációs Rendszerbe (KAR, kar.ufkft.hu) várhatóan 2023. augusztus 01-től tud majd regisztrálni és jelentkezést leadni.
– Kérelmek elektronikus leadási határideje: 2023. augusztus 08.
– Kérelmek postai úton történő beérkezésének határideje: 2023. augusztus 08.
– A beérkezett felvételi kérelmek feldolgozása folyamatosan történik, erről e-mail értesítőt kap a hallgató. Az eredményhirdetés tervezett időpontja, augusztus 09., amiről a felvételt nyert hallgatók részére szintén e-mail-ben, egyéni értesítést küldünk.
– Akinek a jelentkezési lapja nem érkezik meg határidőre a kollégium címére, alanyi jogon nem áll módunkban felvenni. Az érintettek később is megküldhetik kollégiumi kérelmüket, azt viszont már a kollégiumi felvételi szabályai szerint kell elbírálnunk. Ez azt jelenti, hogy a szociális körülményekhez igazolás(oka)t kell csatolni, és a fennmaradó férőhelyek ezek figyelembe vételével kerülnek majd kiosztásra.
– A kollégiumba felvett hallgatóknak szobalistára iratkozni előreláthatólag augusztus 10-13-án lesz lehetőségük, de a pontos időpontról a kollégiumi felvételi értesítőben kapnak majd a hallgatók tájékoztatást. A szobalistára jelentkezés módja a – regisztrációhoz és a kollégiumi felvételhez hasonlóan – szintén a kollégiumi honlapon érhető el, „Elsős hallgatók szobalistára jelentkezése a Kollégiumi Adminisztrációs Rendszerben” címszó alatt. A szobalista változtatásának a jogát fenntartjuk.
Szobalistára iratkozáskor minőségtől és szolgáltatástól függően, hatféle elhelyezés valamelyike kérhető a 2023/24. tanévre (az épületekről, rövidítésekről tájékoztatót talál a honlapunkon, uf.nyme.hu).
Az első évfolyamos BPK hallgatók a Bezerédj Amália Kollégiumba illetve, a LUK és a VUK épületekbe jelentkezhetnek a szobalistán.
Kollégiumi férőhelyek és áraik:
– LUK 1-3. emeletén 3 ágyas szobákban (zuhanyzó és wc a folyosón), havi 13.550 Ft térítési díj ellenében,
– a Bezerédj Amália Kollégium 2+2 ágyas szobáiban (2 db 2 ágyas szoba zuhanyzóval, wc a folyosón), 13.500 Ft havi térítési díj ellenében,
– az ÚK 1-5. emeletén 2 ágyas szobákban (zuhanyzó és wc a folyosón), havi 15.700 Ft térítési díj ellenében,
– az RK 3 ágyas apartmanokban és a LUK földszinti apartman szobáiban (a lakóegységben zuhanyzó és wc), havi 18.100 Ft térítési díj ellenében,
– az RK 2 ágyas apartmanokban (a lakóegységben zuhanyzó és wc), havi 20.500 Ft térítési díj ellenében,
– VUK apartman szobáiban (a lakóegységben zuhanyzó és wc), 22.900 Ft havi térítési díj ellenében biztosítunk elhelyezést.
A kollégiumi térítési díj tartalmazza az internet-  és mosógéphasználat lehetőségét.
A kollégiumi beköltözés feltétele, hogy a hallgatónak a kollégiummal szemben semmilyen tartozás ne legyen, tehet mind a kaució, mind a szeptember havi kollégiumi díj a beköltözés napjáig befizetésre kerüljön. Beköltözni a balek/gólyahéten résztvevő elsősöknek szeptember 01-jén, minden más hallgatónak pedig szeptember 03-án és 04-én lesz lehetősége.

 

Kollégiumi beköltözési tájékoztató:

A kollégiumi beköltözés időpontjai:

Azoknak az elsősöknek, akik a bALEK hétről ill. a gólyatáborból nem szeretnének hazautazni, 2023. szeptember 01. péntek, 09:00-14:30 óra között lesz lehetőségük elfoglalni végleges kollégiumi férőhelyüket. A szükséges regisztrációt személyesen a VUK és RK épületben kell elvégezni.

A többi hallgatónak:

  • szeptember 03. vasárnap, 10:00-18:00 óra között (mindenki a saját épületében), ill.
  • szeptember 04. hétfő, 9:00-15:00 óra között lesz lehetősége a beköltözésre (VUK épület).

Azok a hallgatók, akik nem a megadott beköltözési időpontokban érkeznek, regisztrációra nem lesz lehetőségük. Számukra, amíg nem regisztrálnak a Gondnokságon, ideiglenesen, a szabad férőhelyek függvényében, valamint hallgatói befogadással tudunk elhelyezést biztosítani külön térítés ellenében.

Abban az esetben, ha a felvételt nyert hallgató szeptember 04-ig nem tud regisztrálni és elfoglalni a férőhelyét, azt e-mail-ben köteles jelezni legkésőbb 2023. szeptember 04-ig a koli@ufkft.hu címen. A levélben fel kell tüntetni, hogy pontosan mikor tud beköltözni. A beköltözésig tartó időszak kollégiumi díját is meg kell téríteni. Amennyiben a felvételt nyert hallgató szeptember 04-ig nem regisztrál, és nem volt az előzőekben leírtak szerint későbbi regisztrációra, vagy beköltözési időpontra vonatkozó kérelme, akkor érvénytelennek tekintjük a felvételét, és a férőhelye a várólista alapján feltöltésre kerül.

Beköltözéskor a regisztráció helyszínei:

Vasárnapi beköltözéskor

ÚK-RK (Ady E. út 5.) épületbe költözők esetén: RK recepció.

LUK-VUK (Baross út 4-6.) épületbe költözők esetén: VUK recepció és aula.

BAK (Ferenczy János u. 5.) épületbe költözők esetén: BPK porta.

A regisztráció után, a szerződéssel lehet beköltözni a választott férőhelyre.

A regisztrációhoz diákigazolványt (vagy személyi igazolványt) mindenki hozzon magával!

A kollégiumi beköltözés elengedhetetlen feltételei:

A Kollégiumi Bérleti Szerződés aláírása, továbbá hogy a leendő bérlőnek a Kollégiummal szemben ne legyen fennálló tartozása (amennyiben az előző tanévben kollégista volt, vagy a nyár folyamán kollégiumban lakott), illetve a kauciót és a szeptember havi kollégiumi díjat legkésőbb a beköltözésig befizette. A kaució összege 20 000 Ft. A kaució és a szeptember havi kollégiumi díj a szobalistára jelentkezés után kerül majd kiírásra a Neptun felületén, ezután tudják csak befizetni.

A kaució és a kollégiumi díj fizetése internet alapon, a „Neptun” honlapon történik, amit készpénzfizetéssel nem lehet helyettesíteni. A fizetéshez elektronikus utalásra alkalmas bankkártyával kell rendelkezni. Az utalások biztonságát a bank biztosítja. A rendszer nem vizsgálja, hogy kinek a kártyájáról történik az utalás, így a fizetés történhet testvér, szülő vagy barát bankkártyájáról is. Új bankkártya esetén szükség van a kártya aktiválására, amit automatába helyezéssel, vagy a kártyát kiállító bank internetes felületén lehet elvégezni.

Férőhely csere:

Beköltözéskor minden hallgatónak a Kollégiumi Adminisztrációs Rendszerben rögzített férőhelyre kell beköltözni! Szobacserét a beköltözés után, a cserepartnerrel történő előzetes megállapodást követően lehet kezdeményezni, szeptember (később a tárgyhó) 15-ig. A szükséges adminisztráció (a férőhely szobaleltár szerinti visszaadása, szobakulcs és belépő kártya cseréje) elvégzése után lehet az új helyre költözni, tárgyhó 15 és 30 között.

Jelenleg passzív hallgatók felvétele

Azon hallgatók, akik a 2022/23-as tanév során passziváltattak, a leendő elsőévesekkel együtt tudnak kollégiumi férőhelyre jelentkezni. Ezen hallgatók a felvételi időszak kezdete előtt ellenőrizzék, hogy adataik megfelelően szerepelnek-e a KAR-ban, s amennyiben bármilyen problémát tapasztalnak, azt a koli@ufkft.hu címen, vagy a 06 99 518 215-ös telefonszámon jelezzék.

Pótfelvételivel egyetemi jogviszonyt szerzett hallgatóknak:

Adataik feldolgozására feltehetőleg szeptember 10-éig fog sor kerülni. Felvételi kérelmet ezt követően, a fentiekben vázolt módon, KAR-on történt regisztráció után fognak tudni leadni. Mivel ekkorra a rendes felvételi időszak már lejárt, így kérvényük elutasításra fog kerülni. A hallgatóknak ezek után várólistáról lesz még esélyük kollégiumi férőhelyet szerezni, az esetleges megüresedések függvényében. A várólista sorrendjének felállítása a felvételi kérelmek pontszámai alapján történik. Tanulmánnyi pontokat az egyetemi felvételi pontok alapján a kollégiumi adminisztráció számol, a szociális pontokat viszont a hallgatónak igazolásokkal együtt saját magának kell megadnia (0 pontot nem szükséges igazolni).

Keresztfélévben, 2024 februárjától felvett egyetemisták részére:

A keresztfélévben egyetemi hallgatói jogviszonyt létesítők számára kollégiumi elhelyezést az éppen szabad férőhelyek függvényében tudunk biztosítani. Kérjük, hogy amennyiben igényelnek kollégiumot, azt a koli@ufkft.hu címre írják meg. A kérvények beérkezésének határideje nincs, azok feldolgozása és elbírálása folyamatosan zajlik.

 

Sopron, 2023. július 12.
Tisztelettel:

Dr. Bali László sk.
kollégium igazgató