UNIVERSITAS FIDELISSIMA KFT.

Leendő elsősöknek

Tisztelt Hallgatók!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a tanulmányaikat keresztfélévben megkezdő hallgatók számára kollégiumi felvételi eljárást nem tartunk.

Kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatos igényüket egyénileg jelezhetik a Kollégiumi Gondnokság elérhetőségein:

Tel: +36 99/518-238 (ügyfélfogadási időben hívható)

E-mail: koli@ufkft.hu

 

Tisztelettel:

Pappné Balaskó Mónika sk.

kollégiumigazgató

Leendő elsősöknek

Tisztelt Hallgatók!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy ebben az évben augusztus 30. és szeptember 04. között kerül megrendezésre a balek hét és a gólya tábor, így a – kollégiumok részleges foglaltsága miatt – az alábbiak szerint tudjuk biztosítani a kollégiumi beköltözést.

A kollégiumi beköltözés időpontjai:

Azoknak a hallgatóknak, akik jelenleg nyári kollégiumi elhelyezéssel a kollégiumban laknak, 2020. szeptember 04. péntek, 9-15 óra között a VUK épületben lesz lehetősége a beköltözéshez szükséges regisztrációt elvégeznie és elfoglalni végleges kollégiumi férőhelyét.

Azoknak az elsősöknek, akik a bALEK hétről ill. a gólyatáborból nem szeretnének hazautazni a beköltözés előtt, szintén 2020. szeptember 04. péntek, 9-15 óra között lehetősége lesz elfoglalni végleges kollégiumi férőhelyét. A szükséges regisztrációt személyesen a VUK épületben kell ehhez elvégezni.

A többi hallgatónak:

  1. szeptember 06. vasárnap, 10-18 óra között, ill.
  2. szeptember 07. hétfő, 9-15 óra között lesz lehetősége a beköltözésre.

Azok a hallgatók, akik nem a megadott beköltözési időpontokban érkeznek, regisztrációra nem lesz lehetőségük. Számukra, amíg nem regisztrálnak a Gondnokságon, ideiglenesen a szabad férőhelyek függvényében tudunk elhelyezést biztosítani 1200Ft/fő/éj díj ellenében.

 

FELHÍVJUK A FIGYELMÜKET, HOGY A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL A BEKÖLTÖZŐ HALLGATÓT SZÜKSÉG ESETÉN MAXIMUM EGY KÍSÉRŐ SEGÍTHETI A PAKOLÁS SORÁN.

AZ ÉPÜLETEKBE LÁZMÉRÉS ÉS JÁRVÁNYÜGYI KOCKÁZATKEZELŐ KÉRDŐÍV KITÖLTÉSE UTÁN LEHET CSAK BELÉPNI!

Tilos az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket!

 

Beköltözéskor a regisztráció helyszínei:

Vasárnapi beköltözéskor

ÚK-RK (Ady E. út 5.) épületbe költözők esetén: RK recepció.

LUK-VUK (Baross út 4-6.) épületbe költözők esetén: VUK recepció és aula.

BAK (Ferenczy János u. 5.) épületbe költözők esetén: BPK porta.

A pénteki és hétfői beköltözéskor a regisztráció a VUK épületében található Kollégiumi Gondnokság! A regisztráció után, a szerződéssel lehet beköltözni a választott férőhelyre.

A regisztrációhoz diákigazolványt (vagy személyi igazolványt) mindenki hozzon magával!

A kollégiumi beköltözés elengedhetetlen feltételei:

A Bentlakási Szerződés aláírása, továbbá hogy a leendő bérlőnek a Kollégiummal szemben ne legyen fennálló tartozása (amennyiben az előző tanévben kollégista volt, vagy a nyár folyamán kollégiumban lakott), illetve a kauciót és a szeptember havi kollégiumi díjat legkésőbb a beköltözésig befizette. A kaució összege egyhavi kollégiumi térítési díjjal egyenértékű. A kaució és a szeptember havi kollégiumi díj a szobalistára jelentkezés után, szeptember 03-án kerül majd kiírásra a KAR rendszerben, ezután tudják csak befizetni.

A kaució és a kollégiumi díj fizetése internet alapon, a „kar.ufkft.hu” honlapon, a K&H Banki felületén, virtuális POS terminál segítségével történik, amit készpénzfizetéssel nem lehet helyettesíteni. A fizetéshez elektronikus utalásra alkalmas bankkártyával kell rendelkezni. Az utalások biztonságát a bank biztosítja. A rendszer nem vizsgálja, hogy kinek a kártyájáról történik az utalás, így a fizetés történhet testvér, szülő vagy barát bankkártyájáról is. Új bankkártya esetén szükség van a kártya aktiválására, amit automatába helyezéssel, vagy a kártyát kiállító bank internetes felületén lehet elvégezni.

A kollégiumi díj fizetésének pontos menete az uf.nyme.hu/kollegium oldalon, a letöltések menüpontban olvasható: „Fizetés a kar.nyme.hu rendszeren keresztül”

Abban az esetben, ha a felvételt nyert hallgató szeptember 07-ig nem tud regisztrálni és elfoglalni férőhelyét, azt e-mail-ben köteles jelezni legkésőbb 2020. szeptember 07-ig a koli@ufkft.hu címen. A kérelemben fel kell tüntetni, hogy pontosan mikor tud beköltözni. A beköltözésig tartó időszak kollégiumi díját is meg kell téríteni.

Amennyiben a felvételt nyert hallgató szeptember 07-ig nem regisztrál, és nem volt az előzőekben leírtak szerint későbbi regisztrációra vagy beköltözési időpontra vonatkozó kérelme, akkor érvénytelennek tekintjük a felvételét, és a férőhelye a várólista alapján feltöltésre kerül.

Férőhely csere:

Beköltözéskor minden hallgatónak a Kollégiumi Adminisztrációs Rendszerben rögzített férőhelyre kell beköltözni! Szobacserét a beköltözés után, a cserepartnerrel történő előzetes megállapodást követően, szintén a KAR-ban lehet kezdeményezni, szeptember (később a tárgyhó) 15-ig. Miután a férőhely cseréjére vonatkozó jelölés és a cserepartner egyetértő visszajelölése megtörténik, a rendszer adminisztrátora jóváhagyja a szobacsere igényt. A szükséges adminisztráció (a férőhely szobaleltár szerinti visszaadása, szobakulcs és belépő kártya cseréje) elvégzése után lehet az új helyre költözni, tárgyhó 15 és 30 között.

 

Tisztelettel:

Pappné Balaskó Mónika sk.

kollégiumigazgató

 

 

Tájékoztató a Soproni Egyetem  Kollégiumaiba történő felvételi eljárás rendjéről, a 2020/21. tanévre

Tisztelt Első Éves Hallgató!

Az Egyetemi Szenátus döntése értelmében, a 2020/21. tanévben, kollégiumi elhelyezést biztosítunk minden leendő első éves SOE hallgató számára, aki első ízben létesít hallgatói jogviszonyt az Egyetemmel, és aki

  • a Kollégiumi Adminisztrációs Rendszerben (kar.ufkft.hu) a megadott határidőig regisztrál (a regisztrációhoz szükséges neptun kódját az egyetem által kiküldött felvételi határozatban találja), és
  • a felvételi kérelmet kitölti, majd
  • a kinyomtatott és aláírt kollégiumi felvételi lapját eljuttatja címünkre (Universitas Fidelissima Kft., Kollégiumi Gondnokság, 9400 Sopron, Ady Endre út 5.).

Felvételi menete:

A felvételi kérelem leadásához segítséget talál az

uf.nyme.hu/kollegium/sopronikollegiumok/letoltesek/  weboldalon, „A regisztráció és a felvételi lap kitöltése a Kollégiumi Adminisztrációs Rendszerben(KAR)” ppt dokumentumra kattintva.

A felvételi kérelem a kar.ufkft.hu weboldalon keresztül érhető el. A rendszer használatához a Mozilla Firefox böngészőjét célszerű használni. Ha véletlenül nem adott meg e-mail címet a Felsőoktatási Jelentkezési Lapon, akkor kérjük, hogy azt küldje el a koli@ufkft.hu levelezési címre, személyi adatainak (név, születési dátum, anyja neve) a feltüntetésével. Miután az elküldött e-mail címet feltöltjük a rendszerbe, regisztrálhat. Ezután a fenti útmutatás szerint kell eljárnia. Amennyiben határidőn belül adja le jelentkezését és első ízben létesít hallgatói jogviszonyt a SOE-vel, szociális helyzetéről igazolásokat nem kell csatolnia a kollégiumi jelentkezéséhez!
Az elküldött borítékra majd kérjük, írja rá: KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM.

FONTOS: csak azokat a kérelmeket fogadjuk el, amelyek a megadott határidőn belül, elektronikusan és postai úton is beérkeznek!
A felvételi rendszerrel, ill. folyamattal kapcsolatos kérdéseket a 99/518-215-ös telefonszámon lehet feltenni hétköznapokon 9-14 óráig.
HATÁRIDŐK:
– A Kollégiumi Adminisztrációs Rendszerbe (KAR, kar.ufkft.hu) várhatóan 2020. augusztus 01-től tud majd regisztrálni és jelentkezést leadni.
– Kérelmek elektronikus leadási határideje: 2020. augusztus 10.
– Kérelmek postai úton történő beérkezésének határideje: 2020. augusztus 11.
– A beérkezett felvételi kérelmek feldolgozása folyamatosan történik, erről e-mail értesítőt kap a hallgató. Az eredményhirdetés tervezett időpontja, augusztus 14., amiről a felvételt nyert hallgatók részére szintén e-mail-ben, egyéni értesítést küldünk.
– Akinek a jelentkezési lapja nem érkezik meg határidőre a kollégium címére, alanyi jogon nem áll módunkban felvenni. Az érintettek később is megküldhetik kollégiumi kérelmüket, azt viszont már a kollégiumi felvételi szabályai szerint kell elbírálnunk . Ez azt jelenti, hogy a szociális körülményekhez igazolást/okat kell csatolni, és a fennmaradó férőhelyek ezek figyelembe vételével kerülnek majd kiosztásra.
– A kollégiumba felvett hallgatóknak szobalistára iratkozni a balekhét/gólyahét ideje alatt lesz lehetősége, a pontos időpontról a kollégiumi felvételi értesítőben kapnak majd a hallgatók tájékoztatást. A szobalistára jelentkezés módja a – regisztrációhoz és a kollégiumi felvételhez hasonlóan – szintén a kollégiumi honlapon érhető el, „Elsős hallgatók szobalistára jelentkezése a Kollégiumi Adminisztrációs Rendszerben” címszó alatt. A szobalista változtatásának a jogát fenntartjuk.
Szobalistára iratkozáskor minőségtől és szolgáltatástól függően, hatféle elhelyezés valamelyike kérhető a 2020/21. tanévre (az épületekről, rövidítésekről tájékoztatót talál a honlapunkon, uf.nyme.hu, ill. a balekhéten/gólyahéten a kollégiumokkal kapcsolatos tájékoztatót is tartunk és lehetőségük lesz minden épületet személyesen megnézni).
Az első évfolyamos BPK hallgatók a Bezerédj Amália Kollégiumba illetve, a LUK és a VUK épületekbe jelentkezhetnek a szobalistán.
Kollégiumi férőhelyek és áraik:
– LUK 1-3. emeletén 3 ágyas szobákban (zuhanyzó és wc a folyosón), havi 13.550 Ft térítési díj ellenében,
– a Bezerédj Amália Kollégium 2+2 ágyas szobáiban (2 db 2 ágyas szoba zuhanyzóval, wc a folyosón), 13.500 Ft havi térítési díj ellenében ,
– az ÚK 1-5. emeletén 2 ágyas szobákban (zuhanyzó és wc a folyosón), havi 15.700 Ft térítési díj ellenében,
– az RK 3 ágyas apartmanokban és a LUK földszinti apartman szobáiban (a lakóegységben zuhanyzó és wc), havi 18.100 Ft térítési díj ellenében ,
– az RK 2 ágyas apartmanokban (a lakóegységben zuhanyzó és wc), havi 20.500 Ft térítési díj ellenében ,
– VUK apartman szobáiban (a lakóegységben zuhanyzó és wc), 22.900 Ft havi térítési díj ellenében biztosítunk elhelyezést.
A kollégiumi férőhellyel rendelkező hallgatónak félévente 2.000 Ft kollégiumi hozzájárulási díjat kell fizetni. A kollégiumi térítési díj tartalmazza az internethasználat lehetőségét.
A kollégiumi beköltözés feltételeiről, időpontjairól, a kollégiumi díj és kaució fizetésének módjáról, határidejéről a kollégiumi felvételi értesítőben kapnak majd tájékoztatást.
Sopron, 2020. július 29.
Tisztelettel:

Nagy Vivien sk.
Kollégiumi Bizottság elnök

Pappné Balaskó Mónika sk.
kollégiumi igazgató