Universitas Fidelissima Kft. honlapja

Kollégiumi felvételi

Tisztelt Hallgatók!

 

Abban az esetben, ha az első körös felvételi eljárás sikertelenül záródott:

A döntés ellen fellebbezést a Kollégium Ügyrendjének 7.§ (6) pontja értelmében lehet benyújtani. Ezt a kar.nyme.hu oldalon lehet megtenni a „Felvételi” fül, „Következő évi felvételi kérelem” menüpont alatt ugyanúgy, mint a felvételi kérelem leadásánál. Tehát a fellebbezési kérelmeket egyrészt a kar.nyme.hu oldalon elektronikusan, másrészt onnan kinyomtatva és aláírva a Kollégiumi Gondnokságon (RK) is le kell adni, 2017. augusztus 08-ig.  A kinyomtatott kérelmet postán is eljuttathatják az Universitas Fidelissima Kft 9400 Sopron, Ady E. u. 5. postacímre (a borítékon kérjük, tüntessék fel: „kollégiumi fellebbezési kérelem”).

 

A fellebbezési kérelemhez nem kell újból benyújtani a kollégiumi felvételi eljárás során leadott dokumentumokat, de lehetőség nyílik az időközbeni változások igazolására és a felvételi eljárás során be nem nyújtott igazolások pótlására. A fellebbezéseket a szociális helyzet figyelembe vételével bíráljuk el.

A fellebbezések elbírálása után felvételt nem nyert hallgatók várólistára kerülnek, amennyiben kar.nyme.hu oldalon beállították („bepipálták”) ezt az opciót.

 

Tájékoztatom, hogy korlátozott számban lehetőség van a kari Dékán Urak számára – a jogszabályban biztosított feltételek alapján -, hogy kollégiumi elhelyezést nyerjenek a kar hallgatói. A kérelmeket a dékáni hivatal címére lehet benyújtani.

 

Sopron, 2017. június 17.

 

Tisztelettel,

Polgár Rudolf sk.

kollégiumi koordinátor

 

 

Azok a hallgatók, akik pótfelvételivel nyernek felvételt a SOE-re, kollégiumi jelentkezést az alábbiakban leírtak alapján adhatnak be.

A beérkező jelentkezési lapok feldolgozása után a hallgatók várólistára kerülnek. Onnan, a megüresedő férőhelyekre tudnak majd bekerülni a tanév során.
Felvételi év közben a NYME soproni kollégiumaiba

A 2017/18. tanévben a férőhelytől függően a következő térítési díjak érvényesek:

– LUK 1-3. emeletén, havi 12.500 Ft (3 ágyas),
– a Bezerédj Amália Kollégium 2+2 ágyas szobáiban, 12.500 Ft
– az ÚK 1-5. emeletén, havi 14.600 Ft (2 ágyas),
– az RK 3 ágyas apartmanokban és a LUK földszinti apartman szobáiban, havi 16.900 Ft
– az RK 2 ágyas apartmanokban, havi 19.200 Ft
– VUK apartman szobáiban és az ÚK egyágyas szobáiban, 21.500 Ft
Nem államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatók esetén, minden felsőéves hallgatónak a kollégiumi térítési díjon felül havonta +11.650 Ft fizetendő. Ugyanez a díjfizetés vonatkozik azokra az első éves hallgatókra is, akik nem első ízben vesznek részt elsősként SOE képzésen.

A kollégiumi férőhellyel rendelkező hallgatóknak félévente 2000 Ft kollégiumi hozzájárulási díjat kell fizetni.

A kollégiumi felvétel menete év közben:

A felvételi lapot a kar.nyme.hu oldalon lehet kitölteni.
A kinyomtatott kérelmet és a csatolt igazolásokat, regisztrált módon a RK földszinti irodahelységében lehet leadni hivatali időben,vagy elküldeni a Kollégiumi Gondnokság 9400 Sopron, Ady E. u. 5. postacímre (a borítékon, kérjük tüntessék fel: „kollégiumi felvételi kérelem”).
A „kar.nyme.hu” (továbbiakban KAR) rendszer használata:

Aki még nem regisztrált a KAR-ban, annak a következőket kell megtennie:
A kar.nyme.hu internetes oldalra való első belépéskor regisztrálni kell. A regisztráció után a rendszer automatikusan küld a hallgató e-mail címére egy jelszót, amit az első belépéskor meg kell változtatni. A regisztrációval a hallgató számára elérhetővé válik a rendszer összes szolgáltatása. Így a felvételi kérelem leadása, a kauciós- és a kollégiumi díj befizetése, szobacsere kérése, férőhely lemondása és a kollégiumok szolgáltatásai.

A kollégiumi felvételi eljárás pontrendszerének alapjául szolgáló, és az elérhetőséget segítő tanulmányi (ún. ösztöndíjátlag, kar, évfolyam, szak,) és személyes adatokat (lakcím, telefonszám, mobil…) a Egyetemi Tanulmányi Központtól kapott adatok alapján vesszük figyelembe. Kérjük, hogy a KAR-on ellenőrizze le az ott szereplő adatok helyességét. Amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak, jelezze azt a Kollégiumi Gondnokság felé.

A pontrendszerben
– a lakóhely távolságát Soprontól, a postai irányítószám alapján vesszük figyelembe.
– A testvérek számának meghatározásakor csak a 14 éven aluli, és a közép- vagy felsőfokú oktatásban tanuló testvéreket vesszük figyelembe. Tanuló testvérek esetén iskolalátogatási igazolást kell mellékelni, 6 év alatti testvérek esetén a születési anyakönyvi kivonat másolatát.
– Önfenntartó hallgató esetében igazolni kell az közvetlen hozzátartozóktól független külön lakást, valamint a munkaviszonyból származó jövedelmet. Előzőt közjegyző előtt tett nyilatkozattal igazolhatja, utóbbit közvetlenül a munkáltató, vagy egyszerűsített alkalmazás esetében a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) állítja ki

– A nettó kereset igazolásánál az eltartó szülők mindegyikétől külön-külön kell igazolás.
– Munkanélküli szülő esetén a munkaügyi központ vagy a polgármesteri hivatal igazolása szükséges.

A továbbiakban felsorolt szociális helyzetet igazoló dokumentumokat nem kell még egyszer leadni, amennyiben a 2016/17-es tanév kollégiumi felvételi eljárásban, vagy korábban már azt egyszer igazolta:
– Nyugdíjas szülő esetén a nyugdíjat igazoló dokumentumot,
– Rokkantnyugdíjas szülő esetén a rokkantosítási eljárás során kiadott szakvélemény másolatát,
– Elvált szülők esetén a válást kimondó bírósági határozat másolatát,
– Amennyiben a kérelmezőnek gyermeke van, akkor a születési anyakönyvi kivonat másolatát,
– Árvaság esetén a Gyámhivatal igazolásának másolatát,
– Tartósan fennálló egészségügyi problémák esetén szakorvos igazolását.

Kollégiumi elhelyezésre a felvételt nyert hallgató akkor válik jogosulttá, ha a kollégiumi beköltözés napján a Bentlakási Szerződést és a szobaleltárt aláírta, illetve a beköltözés napját megelőzően a tárgyhavi kollégiumi díjat és az egy havi kauciót bizonyítható módon befizette és nincs fennmaradó tartozása a kollégium felé a nyárról, illetve az előző évből.
A kollégiumi felvételt nyert hallgató vállalja, hogy a KAR-on keresztül rendezi a kollégium szolgáltatásainak költségét.

MELLÉKLET

A kollégiumi hallgatói keretre történő felvétel elbírálásának szempontjai a 2017/18. tanévre

 1. A kollégiumi felvételhez elérhető maximális pontszám: 100
  Ebből:
  – tanulmányi átlag(ok) alapján max.: 80
  – szociális indokok alapján max.: 20
 2. A kollégiumot kérvényezők tanulmányi átlagát (kredites képzés esetén a szerzett kreditpontok súlyozásával keletkezett átlagot) a karok dékáni hivatalai által közölt adatok alapján vesszük figyelembe, a következők alapján:
  A tanulmányi átlag(ok) pontértéke:
  – Leendő másodéves hallgatóknál:
  (az első év első félévének ösztöndíj átlaga – 2,0) / 3 * 80
  – Leendő felsőbb éves kredites hallgatóknál:
  (az utolsó két félévének ösztöndíj átlagainak átlaga – 2,0) / 3 * 80
  egészre kerekített pontszám értéke.
  A tanulmányi pontok mellé plusz pontként szerezhető:
  Házi TDK 1-3. helyezett: 2
  OTDK 1-3. helyezett: 4
  Tanulmányokhoz kapcsolható egyéb, országos versenyen elért 1-3. helyezett 4
  Hazai referált szakmai folyóiratban megjelent tudományos cikk: 4
  Nemzetközi vagy hazai, de idegen nyelvű, referált szakmai folyóiratban megjelent tudományos cikk: 8
 3. A szociális indokok érvényesítéséhez csak hivatalos okmányokat veszünk figyelembe. Ilyenek pl. a szülők kereseti igazolása, a tanuló testvérek iskolalátogatási igazolása vagy diákigazolványának olvasható fénymásolata, illetve beiskolázás előtti gyermekről születési anyakönyvi kivonat, egészségi állapotra vonatkozó orvosi papír, rokkantnyugdíjas igazolás, árvasági ellátás igazolása, szülők válását kimondó bírósági határozat másolata.

A szociális indokok pontértékei a következők:

I. Családi helyzet:
– a kérelmező árva: 20
– a kérelmező önfenntartó: 15
– a kérelmező félárva (árvasági segélyről nyilatkozatot kell leadni, különben annak beszámítása a II. pontnál (ld. lent) 54.000 Ft-tal automatikusan történik): 12
– a kérelmező szülei elváltak, vagy az egyik szülő egyedül neveli (az eltartási segélyről nyilatkozni kell, különben annak beszámítása a II. pontnál (ld. lent) 80.000 Ft-tal automatikusan történik): 8
– a kérelmező szülője nyugdíjas: 2
– a kérelmező szülője rokkantnyugdíjas: 4
– eltartott testvérenként (18 év alatti, ill. tanulmányaikat folytató testvérek
– ezeket megfelelő módon igazolni kell): 2
– a kérelmezőnek gyermeke van: 10

II. Egy főre jutó nettó havi kereset:
(a szülők összes nettó jövedelme – 50.000 Ft általános rezsiköltség) / (szülők + eltartott gyerekek száma):
– 40.000 Ft/fő alatt: 1
– 33.300 Ft/fő alatt: 2
– 26.700 Ft/fő alatt: 4
– 20.000 Ft/fő alatt: 6

III. A hallgató állandó lakhelyének távolsága Soprontól:
– 100 km felett : 1
– 200 km felett: 2
– 300 km felett: 4
– 400 km felett: 6
– 450 km felett: 8

IV. Egészségügyi problémák miatt max. adható (csak orvosi igazolások alapján):
– a kérelmező tartósan beteg, ill. kezelésre szorul: 6
– hozzátartozó beteg (csak szülő, illetve testvér esetén): 2

A kollégiumi felvételi pontszám alapján a hallgatók felvétele az évfolyamkeret terhére szakonként, évfolyamonként történik.