UNIVERSITAS FIDELISSIMA KFT.

Kollégiumi felvételi

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatom Önöket, hogy ebben az évben augusztus 29. és szeptember 03. között kerül megrendezésre a bALEK hét és a gólya tábor, így a – kollégiumok részleges foglaltsága miatt – az alábbiak szerint tudjuk biztosítani a kollégiumi beköltözést.

A 2. szobafoglalási időszak augusztus 31-án lesz. A szobalistára jelentkezést a hallgatók egyénileg a KAR (kar.ufkft.hu) felületén tudják elvégezni. Azon hallgatók, akik ezen időszak során sem foglalnak maguknak férőhelyet, a kollégiumi adminisztráció által kijelölt szobákba tudnak majd beköltözni.

A kollégiumi beköltözés időpontjai:

Azoknak a hallgatóknak, akik jelenleg nyári kollégiumi elhelyezéssel a kollégiumban laknak, 2021. szeptember 03. pénteken, legkésőbb 11:00-ág el kell hagyniuk a nyári kollégiumi szobáikat. Akik szobáikat eddig az időpontig sem hagyják el, azoknak külön takarítási díjat számolunk fel, valamint a következő évi nyári kollégiumi elhelyezést sem biztosítjuk.

A következő tanévre legfoglalt szobáikat ugyanaznap tudják majd elfoglalni. A beköltözéshez szükséges adminisztrációt a VUK épület irodájában, 09:00-14:30 között lesz lehetőségük elvégezni.

Azoknak az elsősöknek, akik a bALEK hétről ill. a gólyatáborból nem szeretnének hazautazni, szintén 2021. szeptember 03. péntek, 09:00-14:30 óra között lesz lehetőségük elfoglalni végleges kollégiumi férőhelyüket. A szükséges regisztrációt személyesen a VUK épületben kell elvégezni.

A többi hallgatónak:

  • szeptember 05. vasárnap, 10-18 óra között, ill.
  • szeptember 06. hétfő, 9-15 óra között lesz lehetősége a beköltözésre.

Azok a hallgatók, akik nem a megadott beköltözési időpontokban érkeznek, regisztrációra nem lesz lehetőségük. Számukra, amíg nem regisztrálnak a Gondnokságon, ideiglenesen a szabad férőhelyek függvényében, valamint hallgatói befogadással tudunk elhelyezést biztosítani 1200Ft/fő/éj díj ellenében.

Abban az esetben, ha a felvételt nyert hallgató szeptember 06-ig nem tud regisztrálni és elfoglalni a férőhelyét, azt e-mail-ben köteles jelezni legkésőbb 2021. szeptember 06-ig a koli@ufkft.hu címen. A kérelemben fel kell tüntetni, hogy pontosan mikor tud beköltözni. A beköltözésig tartó időszak kollégiumi díját is meg kell téríteni.

Amennyiben a felvételt nyert hallgató szeptember 06-ig nem regisztrál, és nem volt az előzőekben leírtak szerint későbbi regisztrációra, vagy beköltözési időpontra vonatkozó kérelme, akkor érvénytelennek tekintjük a felvételét, és a férőhelye a várólista alapján feltöltésre kerül.

Pandémiás intézkedések:

 TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket!

A hatályos járványügyi intézkedéseket mindenkinek be kell tartania!

Javasoljuk, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a beköltöző hallgatót szükség esetén maximum csak egy kísérő segítse a pakolás során, valamint a várakozás és beköltözés során a megfelelő biztonságos távolságot is igyekezzenek megtartani, továbbá viseljenek maszkot.

További intézkedésekkel kapcsolatos információk augusztus utolsó hetében várhatóak, kérjük, ezzel kapcsolatban figyeljék a KAR-ban regisztrált e-mail címüket.

Beköltözéskor a regisztráció helyszínei:

Vasárnapi beköltözéskor

ÚK-RK (Ady E. út 5.) épületbe költözők esetén: RK recepció.

LUK-VUK (Baross út 4-6.) épületbe költözők esetén: VUK recepció és aula.

BAK (Ferenczy János u. 5.) épületbe költözők esetén: BPK porta.

A pénteki és hétfői beköltözéskor a regisztráció csak a VUK épületében található Kollégiumi Gondnokságnál lehetséges! A regisztráció után, a szerződéssel lehet beköltözni a választott férőhelyre.

A regisztrációhoz diákigazolványt (vagy személyi igazolványt) mindenki hozzon magával!

 A kollégiumi beköltözés elengedhetetlen feltételei:

A Bentlakási Szerződés aláírása, továbbá hogy a leendő bérlőnek a Kollégiummal szemben ne legyen fennálló tartozása (amennyiben az előző tanévben kollégista volt, vagy a nyár folyamán kollégiumban lakott), illetve a kauciót és a szeptember havi kollégiumi díjat legkésőbb a beköltözésig befizette. A kaució összege egyhavi kollégiumi térítési díjjal egyenértékű. A kaució és a szeptember havi kollégiumi díj a szobalistára jelentkezés után, szeptember 02-án kerül majd kiírásra a KAR felületén, ezután tudják csak befizetni, szintén a KAR weboldalán keresztül.

A kaució és a kollégiumi díj fizetése internet alapon, a „kar.ufkft.hu” honlapon, a K&H Banki felületén, virtuális POS terminál segítségével történik, amit készpénzfizetéssel nem lehet helyettesíteni. A fizetéshez elektronikus utalásra alkalmas bankkártyával kell rendelkezni. Az utalások biztonságát a bank biztosítja. A rendszer nem vizsgálja, hogy kinek a kártyájáról történik az utalás, így a fizetés történhet testvér, szülő vagy barát bankkártyájáról is. Új bankkártya esetén szükség van a kártya aktiválására, amit automatába helyezéssel, vagy a kártyát kiállító bank internetes felületén lehet elvégezni.

A kollégiumi díj fizetésének pontos menete az uf.nyme.hu/kollegium oldalon, a letöltések menüpontban olvasható: „Fizetés a kar.nyme.hu rendszeren keresztül”

Férőhely csere:

 Beköltözéskor minden hallgatónak a Kollégiumi Adminisztrációs Rendszerben rögzített férőhelyre kell beköltözni! Szobacserét a beköltözés után, a cserepartnerrel történő előzetes megállapodást követően, szintén a KAR-ban lehet kezdeményezni, szeptember (később a tárgyhó) 15-ig. Miután a férőhely cseréjére vonatkozó jelölés és a cserepartner egyetértő visszajelölése megtörténik, a rendszer adminisztrátora jóváhagyja a szobacsere igényt. A szükséges adminisztráció (a férőhely szobaleltár szerinti visszaadása, szobakulcs és belépő kártya cseréje) elvégzése után lehet az új helyre költözni, tárgyhó 15 és 30 között.

 

Tisztelettel:

Bali László sk. kollégiumigazgató

 

 

 

Felvételi eljárás rendje a SOE kollégiumaiba,

a 2021/22. tanévre

 

 

Tisztelt Hallgatók, Kollégisták!

Kollégiumi felvételi kérelmet a SOE egyetemi karok (BPK, EMK, SKK, LKK) hallgatói nyújthatnak be. A felvételi kérelmet a kar.ufkft.hu honlapon kell kitölteni. (A rendszer használatát lásd alább.) Azok a hallgatók, akik jelenleg passzív féléven vannak, de szeptembertől aktív hallgatói jogviszonyt kezdenek, a felső évesekkel együtt igényelhetnek kollégiumot. Azok a hallgatók, akik tavaly szeptemberben elsősként kezdték volna tanulmányaikat, de halasztást kértek, az első évfolyamosokkal nyújthat be majd kérelmet.
Azon hallgatók is igényelhetnek kollégiumi férőhelyet, akik a 2020/21. tanévben kezdik meg a 7. félévüket a BSc képzésben, rájuk ugyanazon feltételek vonatkoznak a kollégiumi felvételi eljárásban, mint a többi felsőbb éves hallgatóra. Esetükben a kollégiumi férőhelyről a tanulmányok befejezése előtt a bentlakási szerződésben foglaltak szerint kell lemondani.
Kérjük, ügyeljenek a felvételi kérelem pontos kitöltésére és a dátumok betartására!

A kollégiumi felvétel menete:
Kérjük, hogy a felvételi adatlap kitöltésekor ellenőrizzék a személyi adataikat. Korrigálni tudják az e-mail címüket, a telefonszámukat, a mobil számukat és a bankszámlaszámukat. A tanulmányokkal és a lakcímmel összefüggő adatok javítását e-mailben tudják egyeztetni a koli@ufkft.hu e-mail címen.
A felvételi lapot a kar.ufkft.hu oldalon lehet kitölteni és elektronikusan leadni, 2020. július 01. és július 14. között.
A kinyomtatott, aláírt kérelmet és a csatolt igazolásokat, postai a Kollégiumi Gondnokság 9400 Sopron, Ady E. u. 5. postacímre (a borítékon kérjük, tüntessék fel: „KOLLÉGIUMI FELVÉTELI KÉRELEM”) lehet beküldeni, beérkezési határidő 2020. július 15. Javasoljuk az ajánlott postai küldeményként való feladást, mivel a jelenlegi helyzetben nem tudjuk biztosítani a szokásos személyes, regisztrált leadást.
FONTOS: A felvételi eljárásban csak azok a kérelmek vesznek részt, amelyek a megadott határidőn belül, elektronikusan és postai úton is beérkeznek!

A kollégiumi felvételi eljárást előreláthatólag július 17-ig lefolytatjuk, amennyiben ez a dátum kitolódna, e-mailben küldünk tájékoztatást.
A felvételi eljárás végeredményéről a Kollégiumi Adminisztrációs Rendszeren keresztül, mindenki e-mail-ben értesítést kap.
A kollégiumba felvételt nyert hallgatók a kar.ufkft.hu rendszeren keresztül jelentkezhetnek szobalistára. A szobalistára jelentkezés pontos időszakáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

A páros kérelmeket – közös szándéknyilatkozattal, mindkét fél aláírásával – lefotózva vagy scannelve e-mailben kérjük elküldeni a koli@ufkft.hu e-mail címre, július 23-án 12 óráig. Párok számára „családi” szobatípusokat állítunk be a KAR-ban (döntően 2+2 ágyas lakóegységeket), amelyekhez az adminisztrátor rendeli hozzá a hallgatókat.
Doktorandusz hallgatók számára az RK-ban és a VUK-ban tartunk fenn lakóegységeket. Aki Phd szobákban kér elhelyezést, az a tanév végéig nem kötelezhető férőhelyének átengedésére. Az igényt írásban, a koli@ufkft.hu levelezési címen, szintén július 23-án 12 óráig jelezni kell.

A felvételt nem nyert hallgató fellebbezést nyújthat be a kar.ufkft.hu oldalon keresztül a felvételi menüpont alatt 2020. augusztus 08-ig. A fellebbezés elbírálására az első évfolyamos hallgatók kérelmével együtt kerül sor, a szociális pontok alapján.

A szobalistára iratkozáskor a 2020/21. tanévre a következő elhelyezések valamelyike kérhető:
– LUK 1-3. emeletén, havi 13.550 Ft térítési díj ellenében (3 ágyas),
– a Bezerédj Amália Kollégium 2+2 ágyas szobáiban, 13.500 Ft havi térítési díj ellenében.
– az ÚK 1-5. emeletén, havi 15.700 Ft térítési díj ellenében (2 ágyas),
– az RK 3 ágyas apartmanokban és a LUK földszinti apartman szobáiban, havi 18.100 Ft térítési díj ellenében,
– az RK 2 ágyas apartmanokban, havi 20.500 Ft térítési díj ellenében,
– VUK apartman szobáiban, 22.900 Ft havi térítési díj ellenében biztosítunk elhelyezést.
Nem államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatók esetén, minden felsőéves hallgatónak a kollégiumi térítési díjon felül havonta +11.650 Ft fizetendő.

A kollégiumi férőhellyel rendelkező hallgatóknak félévente 2000 Ft kollégiumi hozzájárulási díjat kell fizetni.

A „kar.ufkft.hu” (továbbiakban KAR) rendszer használata:

Aki még nem regisztrált a KAR-ban, annak a következőket kell megtennie:
A kar.ufkft.hu internetes oldalra való első belépéskor regisztrálni kell. Amennyiben nem rendelkezik e-mail címmel, küldje el azt a koli@uni-sopron.hu címre, a név és NEPTUN kód feltüntetésével. A regisztráció után a rendszer automatikusan küld a hallgató e-mail címére egy jelszót, amit az első belépéskor meg kell változtatni.
A regisztrációval a hallgató számára elérhetővé válik a rendszer összes szolgáltatása. Így a felvételi kérelem leadása, a kauciós- és a kollégiumi díj befizetése, szobacsere kérése, férőhely lemondása és a kollégiumok szolgáltatásai.

A kollégiumi felvételi eljárás pontrendszerének alapjául szolgáló, és az elérhetőséget segítő tanulmányi (ún. ösztöndíj átlag, kar, évfolyam, szak,) és személyes adatokat (lakcím, telefonszám, mobil…) az Egyetemi Tanulmányi Központtól kapott adatok alapján vesszük figyelembe. Kérjük, hogy a KAR-on ellenőrizze le az ott szereplő adatok helyességét. Amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak, akkor az ETK-ról hozzon igazolást a VUK irodába.

A pontrendszerben
– a lakóhely távolságát Soprontól, a postai irányítószám alapján vesszük figyelembe.
– A testvérek számának meghatározásakor csak a 14 éven aluli, és a közép- vagy felsőfokú oktatásban tanuló testvéreket vesszük figyelembe. Tanuló testvérek esetén iskolalátogatási igazolást kell mellékelni, 6 év alatti testvérek esetén a születési anyakönyvi kivonat másolatát.
– Önfenntartó hallgató esetében igazolni kell a közvetlen hozzátartozóktól független külön élést, valamint a munkaviszonyból származó jövedelmet. Előzőt Hatósági Bizonyítvánnyal igazolja (Okmányirodában vagy Kormányablakban kérhető), utóbbit közvetlenül a munkáltató, vagy egyszerűsített alkalmazás esetében a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) állítja ki
– A nettó kereset igazolásánál az eltartó szülők mindegyikétől külön-külön kell igazolás.
– Munkanélküli szülő esetén a munkaügyi központ vagy a polgármesteri hivatal igazolása szükséges.

A továbbiakban felsorolt szociális helyzetet igazoló dokumentumokat nem kell még egyszer leadni, amennyiben a 2019/20-as tanév kollégiumi felvételi eljárásban, vagy korábban már azt egyszer igazolta:
– Nyugdíjas szülő esetén a nyugdíjat igazoló dokumentumot,
– Rokkantnyugdíjas szülő esetén a rokkantosítási eljárás során kiadott szakvélemény másolatát,
– Elvált szülők esetén a válást kimondó bírósági határozat másolatát,
– Amennyiben a kérelmezőnek gyermeke van, akkor a születési anyakönyvi kivonat másolatát,
– Árvaság esetén a Gyámhivatal igazolásának másolatát,
– Tartósan fennálló egészségügyi problémák esetén szakorvos igazolását.

Kollégiumi elhelyezésre a felvételt nyert hallgató akkor válik jogosulttá, ha a kollégiumi beköltözés napján a Bentlakási Szerződést és a szobaleltárt aláírta, illetve a beköltözés napját megelőzően a tárgyhavi kollégiumi díjat és az egy havi kauciót bizonyítható módon befizette és nincs fennmaradó tartozása a kollégium felé a nyárról, illetve az előző évekből.
A kollégiumi felvételt nyert hallgató vállalja, hogy a KAR-on keresztül rendezi a kollégium szolgáltatásainak költségét.
A beköltözés részleteiről a felvételt nyert hallgatók külön értesítőt kapnak.

Sopron, 2020. július 01.

Nagy Vivien sk. KB elnök
Pappné Balaskó Mónika sk. Kollégiumi igazgató

MELLÉKLET

A kollégiumi hallgatói keretre történő felvétel elbírálásának szempontjai a 2021/22. tanévre

1. A kollégiumi felvételhez elérhető maximális pontszám: 100
Ebből:
– tanulmányi átlag(ok) alapján max.: 80
– szociális indokok alapján max.: 20
– többlet pontok szerezhetők Kollégiumi Bizottságban pártoló tagként végzett közösségi munka alapján max.: 10

2. A kollégiumot kérvényezők tanulmányi átlagát (kredites képzés esetén a szerzett kreditpontok súlyozásával keletkezett átlagot) az Egyetemi Tanulmányi Központ által közölt adatok alapján vesszük figyelembe, a következők alapján:
A tanulmányi átlag(ok) pontértéke:
– Leendő másodéves hallgatóknál:
(az első év első félévének ösztöndíj átlaga – 2,0) / 3 * 80
– Leendő felsőbb éves kredites hallgatóknál:
(az utolsó két félévének ösztöndíj átlagainak átlaga – 2,0) / 3 * 80
egészre kerekített pontszám értéke.
A tanulmányi pontok mellé plusz pontként szerezhető:
Házi TDK 1-3. helyezett: 2
OTDK 1-3. helyezett: 4
Tanulmányokhoz kapcsolható egyéb, országos versenyen elért 1-3. helyezett 4
Hazai referált szakmai folyóiratban megjelent tudományos cikk: 4
Nemzetközi vagy hazai, de idegen nyelvű, referált szakmai folyóiratban megjelent
tudományos cikk: 8

3. A szociális indokok érvényesítéséhez csak hivatalos okmányokat veszünk figyelembe. Ilyenek pl. a szülők kereseti igazolása, a tanuló testvérek iskolalátogatási igazolása vagy diákigazolványának olvasható fénymásolata, illetve beiskolázás előtti gyermekről születési anyakönyvi kivonat, egészségi állapotra vonatkozó szakorvosi igazolás, rokkantnyugdíjas igazolás, árvasági ellátás igazolása, szülők válását kimondó bírósági határozat másolata.
A szociális indokok pontértékei a következők:

I. Családi helyzet:
– a kérelmező árva: 20
– a kérelmező önfenntartó: 15
– a kérelmező félárva (árvasági segélyről nyilatkozatot kell leadni, különben annak beszámítása a II. pontnál (ld. lent) 54.000 Ft-tal automatikusan történik): 12
– a kérelmező szülei elváltak, vagy az egyik szülő egyedül neveli (az eltartási segélyről nyilatkozni kell, különben annak beszámítása a II. pontnál (ld. lent) 80.000 Ft-tal automatikusan történik): 8
– a kérelmező szülője nyugdíjas: 2
– a kérelmező szülője rokkantnyugdíjas: 4
– eltartott testvérenként (18 év alatti, ill. tanulmányaikat folytató testvérek – ezeket megfelelő módon igazolni kell): 2
– a kérelmezőnek gyermeke van: 10

II. Egy főre jutó nettó havi kereset
(a szülők összes nettó jövedelme – 50.000 Ft általános rezsiköltség) / (szülők + eltartott gyerekek száma):
– 40.000 Ft/fő alatt: 1
– 33.300 Ft/fő alatt: 2
– 26.700 Ft/fő alatt: 4
– 20.000 Ft/fő alatt: 6
III. A hallgató állandó lakhelyének távolsága Soprontól:
– 100 km felett : 1
– 200 km felett: 2
– 300 km felett: 4
– 400 km felett: 6
– 450 km felett: 8

IV. Egészségügyi problémák miatt max. adható (csak orvosi igazolások alapján):
– a kérelmező tartósan beteg, ill. kezelésre szorul: 6
– hozzátartozó beteg (csak szülő, illetve testvér esetén): 2

A kollégiumi felvételi pontszám alapján a hallgatók felvétele az évfolyamkeret terhére szakonként, évfolyamonként történik.