Universitas Fidelissima Kft. honlapja

Kollégiumi felvételi

Felvételi eljárás rendje a SOE kollégiumaiba,

a 2019/20. tanévre

 

Tisztelt Hallgatók, Kollégisták!

 

Kollégiumi felvételi kérelmet a SOE egyetemi karok (BPK, EMK, SKK, LKK) hallgatói nyújthatnak be. A felvételi kérelmet a kar.ufkft.hu honlapon kell kitölteni. (A rendszer használatát lásd alább.) Azok a hallgatók, akik jelenleg passzív féléven vannak, de szeptembertől aktív hallgatói jogviszonyt kezdenek, a felső évesekkel együtt igényelhetnek kollégiumot. Azok a hallgatók, akik tavaly szeptemberben elsősként kezdték volna tanulmányaikat, de halasztást kértek, az első évfolyamosokkal nyújthat be majd kérelmet.

Azon hallgatók is igényelhetnek kollégiumi férőhelyet, akik a 2019/20. tanévben kezdik meg a 7. félévüket a BSc képzésben, rájuk ugyanazon feltételek vonatkoznak a kollégiumi felvételi eljárásban, mint a többi felsőbb éves hallgatóra. Esetükben a kollégiumi férőhelyről a tanulmányok befejezése előtt a bentlakási szerződésben foglaltak szerint kell lemondani.

Kérjük, ügyeljen a felvételi kérelem pontos kitöltésére!

 

A kollégiumi felvétel menete:

A felvételi lapot a kar.ufkft.hu oldalon lehet kitölteni, 2019. május 06. és május 20. között.

A kinyomtatott kérelmet és a csatolt igazolásokat, regisztrált módon a VUK irodahelységben lehet leadni, hivatali időben, legkésőbb 2019. május 21-én, 12:00 óráig, nem regisztrált módon pedig az RK és VUK és BAK recepción elhelyezett gyűjtődobozokban, ill. a Kollégiumi Gondnokság 9400 Sopron, Ady E. u. 5. postacímre (a borítékon kérjük, tüntessék fel: „kollégiumi felvételi kérelem”). Ebben az esetben a kollégium nem fogad el reklamációt a leadott kérelem „elvesztésével, eltűnésével” kapcsolatban. Kérjük, hogy a felvételi adatlap kitöltésekor ellenőrizzék a személyi adataikat. Korrigálható az e-mail cím, a telefonszám, a mobil szám és a bankszámlaszám. A tanulmányokkal és a lakcímmel összefüggő adatok javítása személyesen a VUK irodában, vagy az 518-215-ös telefonszámon intézhető.

 

A kollégiumi felvételi eljárást május 24-ig lefolytatjuk. A felvételi eljárás végeredményéről a Kollégiumi Adminisztrációs Rendszeren keresztül, mindenki e-mail-ben értesítést kap.

 

A kollégiumba felvételt nyert hallgatók a kar.ufkft.hu rendszeren keresztül jelentkezhetnek szobalistára.

A leendő IV. – V. évfolyamos és doktorandusz hallgatók (szaktól függetlenül) 2019. május 31-én, 07:00 órától, június 1-jén, 24:00 – óráig,

a többi évfolyam hallgatói 2019. június 1-jén, 07:00 órától, június 1-jén, 24:00 – óráig tudnak szobalistára iratkozni.

 

A páros kérelmeket – közös szándéknyilatkozattal – a VUK hivatali helyiségébe kérjük eljuttatni, május 28-án 12 óráig. Párok számára „családi” szobatípusokat állítunk be a KAR-ban (döntően 2+2 ágyas lakóegységeket), amelyekhez az adminisztrátor rendeli hozzá a hallgatókat.

Doktorandusz hallgatók számára az RK-ban és a VUK-ban tartunk fenn lakóegységeket. Aki Phd szobákban kér elhelyezést, az a tanév végéig nem kötelezhető férőhelyének átengedésére. Az igényt írásban, a koli@uni-sopron.hu levelezési címen, szintén május 28-án 12 óráig jelezni kell.

 

A felvételt nem nyert hallgató fellebbezést nyújthat be a kar.ufkft.hu oldalon keresztül a felvételi menüpont alatt 2019. augusztus 08-ig. A fellebbezés elbírálására az első évfolyamos hallgatók kérelmével együtt kerül sor, a szociális pontok alapján.

A kaució illetve a kauciós különbözet és a szeptemberi kollégiumi díj befizetésének végső határideje, a beköltözés napja, ami egyben a beköltözés egyik feltétele.

 

A szobalistára iratkozáskor a 2019/20. tanévre a következő elhelyezések valamelyike kérhető:

– LUK 1-3. emeletén, havi 13.000 Ft térítési díj ellenében (3 ágyas),

– a Bezerédj Amália Kollégium 2+2 ágyas szobáiban, 13.000 Ft havi térítési díj ellenében.

– az ÚK 1-5. emeletén, havi 15.100 Ft térítési díj ellenében (2 ágyas),

– az RK 3 ágyas apartmanokban és a LUK földszinti apartman szobáiban, havi 17.400 Ft térítési díj ellenében,

– az RK 2 ágyas apartmanokban, havi 19.700 Ft térítési díj ellenében,

– VUK apartman szobáiban, 22.000 Ft havi térítési díj ellenében biztosítunk elhelyezést.

Nem államilag támogatott képzésben résztvevő hallgatók esetén, minden felsőéves hallgatónak a kollégiumi térítési díjon felül havonta +11.650 Ft fizetendő.

 

A kollégiumi férőhellyel rendelkező hallgatóknak félévente 2000 Ft kollégiumi hozzájárulási díjat kell fizetni.

 

A „kar.ufkft.hu” (továbbiakban KAR) rendszer használata:

 

Aki még nem regisztrált a KAR-ban, annak a következőket kell megtennie:

A kar.ufkft.hu internetes oldalra való első belépéskor regisztrálni kell. Amennyiben nem rendelkezik e-mail címmel, küldje el azt a koli@uni-sopron.hu címre, a név és NEPTUN kód feltüntetésével. A regisztráció után a rendszer automatikusan küld a hallgató e-mail címére egy jelszót, amit az első belépéskor meg kell változtatni.

A regisztrációval a hallgató számára elérhetővé válik a rendszer összes szolgáltatása. Így a felvételi kérelem leadása, a kauciós- és a kollégiumi díj befizetése, szobacsere kérése, férőhely lemondása és a kollégiumok szolgáltatásai.

 

A kollégiumi felvételi eljárás pontrendszerének alapjául szolgáló, és az elérhetőséget segítő tanulmányi (ún. ösztöndíj átlag, kar, évfolyam, szak,) és személyes adatokat (lakcím, telefonszám, mobil…) az Egyetemi Tanulmányi Központtól kapott adatok alapján vesszük figyelembe. Kérjük, hogy a KAR-on ellenőrizze le az ott szereplő adatok helyességét. Amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak, akkor az ETK-ról hozzon igazolást a VUK irodába.

 

A pontrendszerben

– a lakóhely távolságát Soprontól, a postai irányítószám alapján vesszük figyelembe.

– A testvérek számának meghatározásakor csak a 14 éven aluli, és a közép- vagy felsőfokú oktatásban tanuló testvéreket vesszük figyelembe. Tanuló testvérek esetén iskolalátogatási igazolást kell mellékelni, 6 év alatti testvérek esetén a születési anyakönyvi kivonat másolatát.

– Önfenntartó hallgató esetében igazolni kell a közvetlen hozzátartozóktól független külön élést, valamint a munkaviszonyból származó jövedelmet. Előzőt Hatósági Bizonyítvánnyal igazolja (Okmányirodában vagy Kormányablakban kérhető), utóbbit közvetlenül a munkáltató, vagy egyszerűsített alkalmazás esetében a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) állítja ki

– A nettó kereset igazolásánál az eltartó szülők mindegyikétől külön-külön kell igazolás.

– Munkanélküli szülő esetén a munkaügyi központ vagy a polgármesteri hivatal igazolása szükséges.

 

A továbbiakban felsorolt szociális helyzetet igazoló dokumentumokat nem kell még egyszer leadni, amennyiben a 2018/19-es tanév kollégiumi felvételi eljárásban, vagy korábban már azt egyszer igazolta:

– Nyugdíjas szülő esetén a nyugdíjat igazoló dokumentumot,

– Rokkantnyugdíjas szülő esetén a rokkantosítási eljárás során kiadott szakvélemény másolatát,

– Elvált szülők esetén a válást kimondó bírósági határozat másolatát,

– Amennyiben a kérelmezőnek gyermeke van, akkor a születési anyakönyvi kivonat másolatát,

– Árvaság esetén a Gyámhivatal igazolásának másolatát,

– Tartósan fennálló egészségügyi problémák esetén szakorvos igazolását.

 

Kollégiumi elhelyezésre a felvételt nyert hallgató akkor válik jogosulttá, ha a kollégiumi beköltözés napján a Bentlakási Szerződést és a szobaleltárt aláírta, illetve a beköltözés napját megelőzően a tárgyhavi kollégiumi díjat és az egy havi kauciót bizonyítható módon befizette és nincs fennmaradó tartozása a kollégium felé a nyárról, illetve az előző évekből.

A kollégiumi felvételt nyert hallgató vállalja, hogy a KAR-on keresztül rendezi a kollégium szolgáltatásainak költségét.

A beköltözés részleteiről a felvételt nyert hallgatók külön értesítőt kapnak.

 

Sopron, 2019. május 02.

 

 

Nagy Vivien sk. KB elnök

Polgár Rudolf Ph.D. sk. Kollégiumi igazgató

 

 

MELLÉKLET

 

A kollégiumi hallgatói keretre történő felvétel elbírálásának szempontjai a 2019/20. tanévre

 

  1. A kollégiumi felvételhez elérhető maximális pontszám: 100

Ebből:

– tanulmányi átlag(ok) alapján max.: 80

– szociális indokok alapján max.: 20

– többlet pontok szerezhetők Kollégiumi Bizottságban pártoló tagként végzett közösségi munka alapján max.: 10

 

  1. A kollégiumot kérvényezők tanulmányi átlagát (kredites képzés esetén a szerzett kreditpontok súlyozásával keletkezett átlagot) az Egyetemi Tanulmányi Központ által közölt adatok alapján vesszük figyelembe, a következők alapján:

A tanulmányi átlag(ok) pontértéke:

– Leendő másodéves hallgatóknál:

(az első év első félévének ösztöndíj átlaga – 2,0) / 3 * 80

– Leendő felsőbb éves kredites hallgatóknál:

(az utolsó két félévének ösztöndíj átlagainak átlaga – 2,0) / 3 * 80

egészre kerekített pontszám értéke.

A tanulmányi pontok mellé plusz pontként szerezhető:

Házi TDK 1-3. helyezett: 2

OTDK 1-3. helyezett: 4

Tanulmányokhoz kapcsolható egyéb, országos versenyen elért 1-3. helyezett 4

Hazai referált szakmai folyóiratban megjelent tudományos cikk: 4

Nemzetközi vagy hazai, de idegen nyelvű, referált szakmai folyóiratban megjelent

tudományos cikk: 8

 

  1. A szociális indokok érvényesítéséhez csak hivatalos okmányokat veszünk figyelembe. Ilyenek pl. a szülők kereseti igazolása, a tanuló testvérek iskolalátogatási igazolása vagy diákigazolványának olvasható fénymásolata, illetve beiskolázás előtti gyermekről születési anyakönyvi kivonat, egészségi állapotra vonatkozó szakorvosi igazolás, rokkantnyugdíjas igazolás, árvasági ellátás igazolása, szülők válását kimondó bírósági határozat másolata.

A szociális indokok pontértékei a következők:

 

  1. Családi helyzet:

– a kérelmező árva: 20

– a kérelmező önfenntartó: 15

– a kérelmező félárva (árvasági segélyről nyilatkozatot kell leadni, különben annak beszámítása a II. pontnál (ld. lent) 54.000 Ft-tal automatikusan történik): 12

– a kérelmező szülei elváltak, vagy az egyik szülő egyedül neveli (az eltartási segélyről nyilatkozni kell, különben annak beszámítása a II. pontnál (ld. lent) 80.000 Ft-tal automatikusan történik): 8

– a kérelmező szülője nyugdíjas: 2

– a kérelmező szülője rokkantnyugdíjas: 4

– eltartott testvérenként (18 év alatti, ill. tanulmányaikat folytató testvérek – ezeket megfelelő módon igazolni kell): 2

– a kérelmezőnek gyermeke van: 10

 

  1. Egy főre jutó nettó havi kereset

(a szülők összes nettó jövedelme – 50.000 Ft általános rezsiköltség) / (szülők + eltartott gyerekek száma):

– 40.000 Ft/fő alatt: 1

– 33.300 Ft/fő alatt: 2

– 26.700 Ft/fő alatt: 4

– 20.000 Ft/fő alatt: 6

III. A hallgató állandó lakhelyének távolsága Soprontól:

– 100 km felett : 1

– 200 km felett: 2

– 300 km felett: 4

– 400 km felett: 6

– 450 km felett: 8

 

  1. Egészségügyi problémák miatt max. adható (csak orvosi igazolások alapján):

– a kérelmező tartósan beteg, ill. kezelésre szorul: 6

– hozzátartozó beteg (csak szülő, illetve testvér esetén): 2

 

A kollégiumi felvételi pontszám alapján a hallgatók felvétele az évfolyamkeret terhére szakonként, évfolyamonként történik.